Zapoznaj Się z Naszą Ofertą
Szybkość, Precyzja, Profesjonalizm
Dowiedz się więcej

Oferta

Zgodnie z PN-EN 752-2; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania, na etapie budowy, podczas kończenia procesu budowy, a także podczas ich późniejszego działania niezbędne jest przeprowadzenie badań i oceny systemów kanalizacyjnych (m.in. próby szczelności, kontroli CCTV – monitoring TV uwzględniający spadki). Zgodnie z PN-EN 1610; 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, po zakończeniu montażu przewodów i wykonaniu zasypki powinna być przeprowadzona kontrola wizualna złączy wewnątrz kanału (monitoring TV).


 • sewer camera

  Inspekcja TV nowo budowanych oraz istniejących sieci kanalizacyjnych

  Polega na wprowadzeniu samojezdnego wózka z kamerą do nowo budowanego lub istniejącego kanału i przeprowadzeniu pomiarów wraz oceną stanu technicznego. Po przeprowadzonym badaniu Klient otrzymuję pełną dokumentację badanego odcinka (długości, owalność i spadki monitorowanego odcinka, lokalizacją uszkodzenia wraz z jego opisem, film, zdjęcia).


 • czyszczenie cisnieniowe

  Ciśnieniowe czyszczenie i udrażnianie kanalizacji

  Metoda ta polega na czyszczeniu i udrażnianiu sieci kanalizacyjnej przy pomocy strumieni wody pod dużym ciśnieniem (do 200 bar). Dzięki silnym strumieniom wody skierowanym do tyłu, zanieczyszczenia są rozbijane i wypłukiwane za dyszą. Doskonale nadaje się do czyszczenia każdej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z ziemi, tłuszczów itp.


 • wykresy komputer i ręce

  Opinie techniczne w zakresie wod – kan

  Opinie sporządzane są na podstawie inspekcji TV oraz udostępnionej dokumentacji technicznej. Opinia techniczna sporządzana jest przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Analizuje ona i interpretuje stan rzeczywisty sieci oraz jej elementy. Diagnoza w takim opracowaniu jest stawiana na podstawie wiedzy i doświadczenia, które pracownicy firmy KanControl zdobyli przy realizacji wielu inwestycji sieciowych.


 • rysunki techniczne

  Doradztwo

  Kompleksowo doradzamy w zakresie sieci wod – kan